Terapia Logopedyczna Monika Grzegorowska

Zgierz ul. Świętojańska 13/15 | tel.+48 602-285-227

Rozwój mowy dziecka ma fundamentalne znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego i społecznego oraz dla jego przyszłych sukcesów szkolnych (miedzy innymi wpływa bezpośrednio na naukę czytania i pisania). Dlatego tak ważne jest, abyśmy w razie problemów trafili do logopedy wcześnie.
Jak zauważa Profesor Jagoda Cieszyńska (2012) – apelując do rodziców o wczesne interweniowanie w przypadku zaburzeń rozwoju mowy – w sytuacji, gdy dziecko ma opóźniony lub niezakończony rozwój mowy, zdarza się, że rodzice bagatelizują problem, twierdząc, że dziecko „z tego wyrośnie”. Zdarza się, że rodzice utwierdzani są dodatkowo w takim przekonaniu przez lekarzy pierwszego kontaktu. To do nich zwracają się przecież w pierwszej kolejności z pytaniami i wątpliwościami. Słyszą wtedy: „To chłopiec, więc rozwija się wolniej; To wszystko samo się wyrówna”.Warto posłuchać wtedy własnej intuicji, która podpowiada nam, że być może rozwój dziecka napotyka na problemy.
Oczywiście jak najwcześniej zgłaszamy się do logopedy, jeśli nasze dziecko ma inne problemy rozwojowe, które mają oczywisty wpływ na rozwój mowy (opóźniony rozwój psychoruchowy, wrodzone wady rozwojowe i zespoły wad rozwojowych).

Na pytanie: kiedy powinniśmy udać się z dzieckiem do logopedy? najprościej odpowiedzieć: zawsze, kiedy mamy wątpliwość czy mowa naszego dziecka rozwija się prawidłowo. Kiedy jeszcze?

0-2 lata:

3-6 lat:

Literatura cytowana: Cieszyńska, J. (2012). Metody wywoływania głosek. Kraków: Omega Stage Systems.